Вінашаваньне з Днём Незалежнасьці ЗША/Congratulations on the Independence Day of the USA

Беларуска-Амэрыканскае Задзіночанне віншуе ўсіх грамадзянаў Злучаных Штатаў Амэрыкі з Днём Незалежнасьці!

Мы, беларусы, якія знайшлі ў Амэрыцы свой другі дом, удзячныя гэтай краіне за тыя свабоды і мыгчымасьці, што мы тут маем. Зычым, каб Амэрыка і надалей заставалася абаронцам Свабоды і Роўнасці для ўсіх, а таксама была прыкладам для іншых краін у справе дэмакратыі і рэалізацыі правоў чалавека! Зараз асабліва цяжкі час, які кідае выклік Дэмакратыі ва ўсім сьвеце. Мы верым, што Злучаныя Штаты Амэрыкі будуць трымацца свайго курсу і будуць арыентырам для тых, хто змагаецца за свае правы і свабоду сёння.

__

The Belarusian-American Association congratulates all citizens of the United States of America on Independence Day!

We, Belarusians, who have found our second home in America, are grateful to this country for the freedoms and opportunities we have here. We wish the United States will continue to be a defender of Freedom and Justice for all and also be an example for other countries in the matter of Democracy and the realization of human rights! Now is a challenging time for Democracy all over the world. We believe that the United States of America will stay the course and be a beacon for those fighting for their rights and freedom today.