З Днём Працы ад імя Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня (БАЗА)

Happy Labour Day from the Belarusan-American Association, Inc.!

Labour Day is a reminder of the incredible achievements that can be accomplished when people come together with a common goal.

In the spirit of unity and solidarity, we extend our warmest congratulations to all our members, friends, and supporters in Belarus, the United States, and worldwide. Your commitment to your craft, families, and communities is commendable.

As we commemorate this day, let us also reflect on the values of justice, fairness, and workers’ rights that Labour Day represents. It is a time to remember the importance of fair wages, safe working conditions, and the power of collective action to bring about positive change.

At the Belarusan-American Association, Inc., we are proud to stand with you in promoting these principles and advocating for the well-being of workers everywhere. Together, we can build a brighter and more equitable future for all.

May this Labour Day be filled with joy, relaxation, and appreciation for your accomplishments. We look forward to continuing our shared journey toward a better tomorrow.

Happy Labour Day!

With warm regards,

Belarusian-American Association, Inc.

З Днём працы ад імя Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня (БАЗА)!

Дзень працы – гэта напамін аб неверагодных дасягненьнях, якія могуць быць зьдзейсьнены, калі людзі аб’ядноўваюцца разам з агульнай мэтай.

У духу адзінства й салідарнасьці мы перадаем нашы самыя цёплыя віншаваньні ўсім нашым сябрам і прыхільнікам у Беларусі, ЗША і ва ўсім сьвеце. Ваша адданасьць сваёй справе, сем’ям і суполкам заслугоўвае пахвалы.

Адзначаючы гэты дзень, давайце таксама задумаемся аб каштоўнасьцях справядлівасьці й правоў працоўных, якія прадстаўляе гэты Дзень працы. Гэта час успомніць пра важнасьць справядлівай аплаты працы, бясьпечных умоў працы й сілы калектыўных дзеяньняў для дасягненьня пазытыўных зьмен.

У Беларуска-Амэрыканскім Задзіночаньні (БАЗА), мы ганарымся тым, што падтрымліваем гэтыя прынцыпы й выступаем за дабрабыт працоўных ва ўсім сьвеце. Разам мы можам пабудаваць больш сьветлую й справядлівую будучыню для ўсіх.

Няхай гэты Дзень працы будзе напоўнены радасьцю, расслабленьнем і ўдзячнасьцю за вашыя дасягненьні. Мы зь нецярпеньнем чакаем працягу нашага сумеснага шляху да лепшага заўтра.

Са сьвятам працы!

З павагай,

Беларуска-Амэрыканскае Задзіночаньне (БАЗА)